« Quasar – Universul a început cu un bang și s-a terminat cu un sărut, ca toate marile iubiri.

quasar ana mănescu

quasar ana mănescu

Leave a Reply

Your email address will not be published.